Inkasso

Kredittplan leverer inkassotjenester som holder et høyt faglig nivå med gode rapporterings- og oppfølgingssystemer.

Kredittplan ønsker å fremstå som en dyktig og effektiv samarbeidspartner på inkasso.

Kredittplan etablerer gode og effektive rutiner i samarbeid med våre klienter.

 

Produktbeskrivelse

  • Tett og god kontakt mellom saksbehandler og klient
  • Fast kontaktperson med totalansvar for kundeforholdet
  • Bred faglig inkassokompetanse
  • Kontinuerlig utvikling av samarbeidet
  • Integrerte kommunikasjonsløsninger
  • Effektiv kommunikasjon med skyldner
  • Rettslig inkasso
  • Høy etisk standard
  • Saksbehandling i henhold til god inkassoskikk
  • Fleksibelt og driftssikkert inkassosystem

 

Målsetting

Kredittplan ønsker å bidra til økt inntjening og reduserte tap på krav for våre klienter.

Inkassosamarbeidet skal utføres på en måte som ivaretar våre klienters kunderelasjoner.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester (klikk her).