Fakturaoppfølging

Kredittplan tilbyr en profesjonell, effektiv og konsekvent håndtering av forfalte fordringer.

Vi tilpasser tjenesten i henhold til våre anbefalinger og i samsvar med klientenes kredittpolicy og behov.

Produktbeskrivelse

  • Utsendelse av betalingspåminnelse/varsel om inkasso
  • Registrering av innbetalinger og fortløpende remittering
  • Fast kontaktperson med høy kjennskap til våre klienters produkt og tjenester
  • Profesjonell kommunikasjon med våre klienters kunder
  • Overføring av saker til inkasso på riktig tidspunkt
  • Fortløpende oppdatering og full oversikt på vår webbaserte kundeportal 

Målsetting

Effektivisering av innfordringsprosessen, frigjøring av ressurser, redusert kredittid og mindre tap på krav.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon her...