Lenker

Under finner du en rekke nyttige lenker som kan svare på noen av dine spørsmål innen inkasso. Klikk på overskriften for å bli fraktet til det aktuelle nettsted.

Brønnøysundregisteret

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet

Inkassoklagenemda

Klagenemnd for inkassosaker mot forbrukere. Inkassoklagenemda er basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkasso byråers Forening.

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Inkassobyråers Forening (NIF) er en interesseorgsnisasjon for inkassobransjen.

Inkassoloven

Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon.

Finanstilsynet

Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn, herunder inkassobransjen.

Inkassosats og gebyrer

Klikk på overskriften for å se gjeldende inkassosatser og rettslige gebyrer.